Open de Bijbel

Johannes 8:36
NBV 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 36 If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version