Open de Bijbel

Johannes 8:33
NBV 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version