Johannes 8:25

NBV

25‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb.

SV

25Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge.

KJV

25Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.