Gerelateerd aan Johannes 8:17

Gerelateerd aan Johannes 8:17

Deuteronomium 19:15

Eén enkel getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook, is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Deuteronomium 17:6

Het doodvonnis mag alleen op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen worden voltrokken, één getuigenverklaring is onvoldoende.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Mattheüs 18:16

Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Galaten 4:21

Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet?
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Galaten 3:24

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Hebreeën 10:28

Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Openbaring 11:3

Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

1 Koningen 21:10

Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.'
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Johannes 10:34

Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”?
Gerelateerd aan Johannes 8:17

Johannes 15:25

Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: “Ze hebben mij zonder reden gehaat.”
Gerelateerd aan Johannes 8:17

1 Johannes 5:9

Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 8:17

2 Korinthe 13:1

Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van ten minste twee getuigenverklaringen.