Open de Bijbel

Johannes 7:46
NBV 46 antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 46 The officers answered, Never man spake like this man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version