Johannes 7:46

NBV

46antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’

SV

46De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens.

KJV

46The officers answered, Never man spake like this man.