Open de Bijbel

Johannes 7:42
NBV 42 De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 42 Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version