Open de Bijbel

Johannes 7:17
NBV 17 Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version