Open de Bijbel

Johannes 6:8
NBV 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version