Johannes 6:70

NBV

70Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’

SV

70Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel.

KJV

70Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?