Open de Bijbel

Johannes 6:69
NBV 69 en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 69 And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version