Gerelateerd aan Johannes 6:68

Gerelateerd aan Johannes 6:68

Psalmen 73:25

Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Johannes 5:24

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Johannes 6:63

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Handelingen 4:12

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Johannes 5:39

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Handelingen 5:20

‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’
Gerelateerd aan Johannes 6:68

1 Johannes 5:11

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Johannes 17:8

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Handelingen 7:38

Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.
Gerelateerd aan Johannes 6:68

Mattheüs 16:16

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God, ‘antwoordde Simon Petrus.