Johannes 6:68

NBV

68Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,

SV

68Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

KJV

68Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.