Johannes 6:66

SV

66Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.

KJV

66From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.