Open de Bijbel

Johannes 6:66
NBV 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version