Johannes 6:64

NBV

64Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.

SV

64Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.

KJV

64But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.