Open de Bijbel

Johannes 6:6
NBV 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version