Open de Bijbel

Johannes 6:57
NBV 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version