Open de Bijbel

Johannes 6:48
NBV 48 Ik ben het brood dat leven geeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 48 Ik ben het Brood des levens.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 48 I am that bread of life.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version