Open de Bijbel

Johannes 6:46
NBV 46 Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft-alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 46 Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 46 Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version