Open de Bijbel

Johannes 6:44
NBV 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 44 No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version