Open de Bijbel

Johannes 6:33
NBV 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version