Open de Bijbel

Johannes 6:29
NBV 29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft, ‘antwoordde Jezus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version