Open de Bijbel

Johannes 6:28
NBV 28 Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version