Open de Bijbel

Johannes 6:14
NBV 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version