Open de Bijbel

Johannes 5:46
NBV 46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version