Open de Bijbel

Johannes 5:44
NBV 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 44 How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version