Gerelateerd aan Johannes 5:40

Gerelateerd aan Johannes 5:40

Mattheüs 23:37

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 6:37

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 3:19

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Jesaja 50:2

Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Jesaja 49:7

Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 1:11

Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 6:27

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Johannes 5:40

1 Johannes 5:11

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Jesaja 53:1

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Psalmen 81:11

(81:12) Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van mij weten.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 5:44

Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 8:45

Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 6:68

Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 7:37

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 12:37

Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Mattheüs 22:3

Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.
Gerelateerd aan Johannes 5:40

Openbaring 22:17

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.