Johannes 5:40

SV

40En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

KJV

40And ye will not come to me, that ye might have life.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.