Johannes 5:39

NBV

39U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,

SV

39Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

KJV

39Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.