Open de Bijbel

Johannes 5:39
NBV 39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version