Open de Bijbel

Johannes 5:35
NBV 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version