Open de Bijbel

Johannes 5:33
NBV 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version