Johannes 4:49

SV

49De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft.

KJV

49The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.