Open de Bijbel

Johannes 4:34
NBV 34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version