Johannes 4:34

NBV

34Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.

SV

34Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.

KJV

34Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.