Johannes 3:7

NBV

7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

SV

7Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

KJV

7Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.