Johannes 3:6

NBV

6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

SV

6Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

KJV

6That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.