Open de Bijbel

Johannes 3:6
NBV 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version