Open de Bijbel

Johannes 3:35
NBV 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version