Open de Bijbel

Johannes 3:30
NBV 30 Hij moet groter worden en ik kleiner. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Hij moet wassen, maar ik minder worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 He must increase, but I must decrease.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version