Open de Bijbel

Johannes 3:13
NBV 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version