Gerelateerd aan Johannes 21:25

Gerelateerd aan Johannes 21:25

Psalmen 40:5

(40:6) Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Johannes 20:30

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Psalmen 71:15

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Job 26:14

En dat is nog maar het minste van zijn kunnen; wij vangen van zijn woorden slechts gefluister op. Wie kan de donder van zijn kracht bevatten?'
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Hebreeën 11:32

Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël, en over de profeten,
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Mattheüs 11:5

blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Prediker 12:12

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Handelingen 20:35

In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Amos 7:10

Toen stuurde Amasja, de priester van Betel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël: 'Amos hitst de Israëlieten tegen u op; het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden.
Gerelateerd aan Johannes 21:25

Mattheüs 19:24

Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’