Open de Bijbel

Johannes 21:19
NBV 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version