Open de Bijbel

Johannes 21:14
NBV 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version