Open de Bijbel

Johannes 20:31
NBV 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version