Johannes 20:31

NBV

31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

SV

31Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

KJV

31But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.