Open de Bijbel

Johannes 20:28
NBV 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version