Open de Bijbel

Johannes 20:22
NBV 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version