Open de Bijbel

Johannes 20:21
NBV 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version