Gerelateerd aan Johannes 20:11-18

Gerelateerd aan Johannes 20:11

Johannes 20:5

Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

2 Kronieken 5:12

en alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten-,
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Mattheüs 17:2

Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Mattheüs 28:2

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Handelingen 1:10

Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Lukas 24:3

en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Daniel 7:9

Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Openbaring 3:4

Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Markus 16:5

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk.
Gerelateerd aan Johannes 20:12

Lukas 24:22

Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Johannes 20:15

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Lukas 24:17

Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Johannes 20:2

Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Johannes 2:4

‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Gerelateerd aan Johannes 20:13

1 Samuel 1:8

Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: 'Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?'
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Prediker 3:4

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Johannes 16:20

Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Psalmen 43:3

Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.
Gerelateerd aan Johannes 20:13

Johannes 16:6

Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende