Open de Bijbel

Johannes 2:4
NBV 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version