Johannes 2:16

NBV

16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’

SV

16En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

KJV

16And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.