Johannes 2:11

NBV

11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

SV

11Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

KJV

11This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.