Johannes 2:1

SV

1En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar.

KJV

1And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.