Open de Bijbel

Johannes 2:1
NBV1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version