Johannes 19:42

NBV

42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

SV

42Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

KJV

42There laid they Jesus therefore because of the Jews' preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.